Putničko zdravstveno osiguranje

“Nešković osiguranje” a.d. nudi putničko zdravstveno osiguranje u saradnji sa međunarodno priznatim asistentskim kompanijama: „Assistance CORIS“ d.o.o. Ljubljana, „CORIS Assistance“ d.o.o Beograd i „ORCIS“ d.o.o. Ljubljana.

Bogatim programom putničkog zdravstvenog osiguranja nudimo pokriće brojnih rizika kojima možete biti izloženi prilikom boravka u inostranstvu. Čak i pri brižljivo planiranim putovanjima ili kratkim izletima u inostranstvo mogu se desiti nepredviđene neprijatnosti, nezgode ili bolest. Troškovi povezani sa neophodnim medicinskim tretmanom mogu biti vrlo visoki. Zato, pri planiranju izleta i putovanja u inostranstvo blagovremeno obezbjedite sebi putničko zdravstveno osiguranje.

Osnovno osiguravajuće pokriće putničkog zdravstvenog osiguranja odnosi se na:

 • troškove liječenja osiguranika koje je medicinski neophodno zbog oboljenja ili nesrećnog slučaja koji je nastao za vrijeme boravka osiguranika u inostranstvu,
 • troškove medicinski neophodnog i propisanog prevoza iz strane zemlje u BiH (limit 10.000KM),
 • troškove prevoza posmrtnih ostataka osiguranika u BiH, odnosno zemlju prebivališta (limit 10.000KM) i
 • troškove ukopa osiguranika u mjestu smrti u inostranstvu. (limit 10.000KM).

 • U skladu sa svrhom svog boravka u inostranstvu, a uz odgovarajuću doplatu premije, možete ugovoriti i pokriće osiguranja za sportske rizike, uključujući i skijanje, kao i za privremeni rad u inostranstvu.

  Našim programom putničkog zdravstvenog osiguranja možete ugovoriti i pokriće rizika za COVID-19.

  Uz doplatu premije za rizik COVID-19 obezbjedili ste pokriće za:

 • troškove neophodnih medicinskih pregleda ovlaštenog ljekara i troškove testiranja u slučaju ispoljavanja simptoma infekcije radi hitne medicinske pomoći i dijagnoze infekcije izazvane virusom SARS-CoV-2;
 • troškove nabavke lijekova u vanbolničkom liječenju za slučaj potvrđene infekcije i
 • troškove kliničkog liječenja u skladu sa Uslovima za osiguranje putničkog zdravstvenog osiguranja.

 • Brojne izazove na putovanju u inostranstvo nije moguće predvidjeti ili izbjeći, zato se, često, potrebno i dodatno zaštiti i još veću sigurnost obezbjediti kroz ugovaranje dopunskih rizika uz osnovno putničko zdravstveno osiguranje.

  Izaberite najbolje
  za Vas

  Mi nudimo


  • osiguranje od rizika otkaza putovanja,

  • osiguranje prtljaga

  • osiguranje putnika od nezgode

  Putničko zdravstveno osiguranje moguće je ugovoriti na tri načina:

  INDIVIDUALNO, kada polisa glasi na ime osiguranika.

  PORODIČNO, kada polisa glasi na sve članove porodice (roditelji do navršenih 65 godina života i djeca do navršene 21 godine života).

  GRUPNO, kada se uz polisu prilaže spisak članova grupe (grupu čine najmanje tri lica).

  • Važnost
   života

   Osiguranje ide iznad materijalnih dobara; to je investicija u sigurnost, omogućavajući vam da cijenite svaki trenutak znajući da ste zaštićeni.

  • Sačuvajte finansijski
   mir

   Osiguranje pruža finansijsku zaštitu u neočekivanim situacijama, čuvajući vaš budžet od nepredviđenih izdataka."

  • Obezbjedite
   sebe
   i bližnje

   Osiguranje je ključ zaštite vašeg zdravlja, imovine i najvažnijih ljudi u životu, pružajući vam mir i bezbrižnost.

  Kontaktirajte nas

  Ako želite bilo kakvu dodatnu informaciju, slobodno nas kontaktirajte. Naš tim stručnjaka posvećen je tome da vam pruži pomoć i pronađe najbolje opcije prema vašim potrebama.

   Osigurajte svoj mir

   Izaberite naše osiguranje