Važnost izvještaja

Saznajte više o našim godišnjim izvještajima koji prate evoluciju naše usluge osiguranja kroz različite periode. Ovdje ćete pronaći informacije o našim poslovnim postignućima, inovacijama i fokusu na pružanju izuzetnih usluga. Vaša sigurnost i povjerenje su naš prioritet, a ovi izvještaji su način na koji dijelimo našu posvećenost s vama

Zašto je važno posjetiti našu stranicu izvještaja? Omogućeno je sljedeće:

  • Transparentnost

  • Informisanje

  • Sudjelovanje

Izvještaji 2022. godine

? Konsolidovani finansijski izvještaj za 2022. godinu

? Note konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2022. godine

? Revizorski-konsolidovani izvještaji za poslovnu 2022. godinu

? Godišnji izvještaji o poslovanju za 2022. godinu

? Revizorski izvještaji za 2022 godinu

? Note uz finansijski izvještaj za 2022. godinu

? Finansijski izvještaj za 2022. godinu

? Note uz kretanje kapitala na dan 30.06.2022.

? Note uz bilans stanja na dan 30.06.2022.

? Note uz bilans uspjeha na dan 30.06.2022.

? Note uz bilans novčanih tokova na dan 30.06.2022.

? Bilans stanja aktive na dan 30.06.2022.