Važnost izvještaja

Saznajte više o našim godišnjim izvještajima koji prate evoluciju naše usluge osiguranja kroz različite periode. Ovdje ćete pronaći informacije o našim poslovnim postignućima, inovacijama i fokusu na pružanju izuzetnih usluga. Vaša sigurnost i povjerenje su naš prioritet, a ovi izvještaji su način na koji dijelimo našu posvećenost s vama

Zašto je važno posjetiti našu stranicu izvještaja? Omogućeno je sljedeće:

  • Transparentnost

  • Informisanje

  • Sudjelovanje

Izvještaji 2021. godine

? Konsolidovani izvještaj - bilans stanja, uspjeha i kretanaj kapitala za 2021. godinu

? Note - konsolidovani finansijski izvještaj za 2021. godinu

? Revizorski-konsolidovani finansijski izvještaji za 2021. godinu

? Izvještaj revizora za 2021. godinu

? Godišnji izvještaji o poslovanju za 2021. godinu

? Bilans stanja, uspjeha, promjena na kapitalu za 2021. godinu

? Note - napomene uz godišnji finansijski izvještaj za 2021. godinu

? Periodični izvještaj na dan 30.06.2021. godine

? Note uz bilans novčanih tokova na dan 30.06.2021. godine

? Note uz bilans uspjeha na dan 30.06.2021. godine

? Note uz bilans stanja na dan 30.06.2021. godine

? Note uz kretanje kapitala na dan 30.06.2021. godine