Važnost izvještaja

Saznajte više o našim godišnjim izvještajima koji prate evoluciju naše usluge osiguranja kroz različite periode. Ovdje ćete pronaći informacije o našim poslovnim postignućima, inovacijama i fokusu na pružanju izuzetnih usluga. Vaša sigurnost i povjerenje su naš prioritet, a ovi izvještaji su način na koji dijelimo našu posvećenost s vama

Zašto je važno posjetiti našu stranicu izvještaja? Omogućeno je sljedeće:

  • Transparentnost

  • Informisanje

  • Sudjelovanje

Izvještaji 2019. godine

? Revizija konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2019. godinu

? Zabilješke uz konsolidovani finansijski izvještaj za 2019. godinu

? Konsolidovani finansijski izvještaj za 2019. godinu

? Izvještaj o izvršenoj reviziji FI za 2019. godinu

? Godišnji izvještaji o poslovanju za 2019. godinu

? Note - napomene uz godišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu

? Bilans uspjeha na dan 31.12.2019. godine

? Note uz bilans novčanih tokova na dan 30.06.2019. godine

? Note uz kretanje kapitala na dan 30.06.2019. godine

? Note uz bilans uspjeha na dan 30.06.2019. godine

? Note uz bilans stanja na 30.06.2019. godine

? Bilans stanja na dan 30.06.2019. godine