Važnost izvještaja

Saznajte više o našim godišnjim izvještajima koji prate evoluciju naše usluge osiguranja kroz različite periode. Ovdje ćete pronaći informacije o našim poslovnim postignućima, inovacijama i fokusu na pružanju izuzetnih usluga. Vaša sigurnost i povjerenje su naš prioritet, a ovi izvještaji su način na koji dijelimo našu posvećenost s vama

Zašto je važno posjetiti našu stranicu izvještaja? Omogućeno je sljedeće:

  • Transparentnost

  • Informisanje

  • Sudjelovanje

Izvještaji 2017. godine

? Note uz bilans tokova gotovine 30.06.2017. godine

? Note kretanja kapitala 30.06.2017. godine

? Note bilans uspjeha 30.06.2017. godine

? Note bilans stanja 30.06.2017. godine

? Izvještaj o promjenama na kapitalu 30.06.2017. godine

? Bilans tokova gotovine 30.06.2017. godine

? Bilans uspjeha 30.06.2017. godine

? Bilans stanja 30.06.2017. godine

? Bilans stanja 31.12.2017. godine

? Bilans uspjeha 31.12.2017. godine

? Bilans tokova gotovine 31.12.2017. godine

? Izvještaj o promjenama na kapitalu 31.12.2017. godine

? Note uz godišnji izvještaj 31.12.2017. godine

? Godišnji izvještaj o poslovanju za 2017. godinu

? Izvještaj o reviziji za 2017. godinu