Važnost izvještaja

Saznajte više o našim godišnjim izvještajima koji prate evoluciju naše usluge osiguranja kroz različite periode. Ovdje ćete pronaći informacije o našim poslovnim postignućima, inovacijama i fokusu na pružanju izuzetnih usluga. Vaša sigurnost i povjerenje su naš prioritet, a ovi izvještaji su način na koji dijelimo našu posvećenost s vama

Zašto je važno posjetiti našu stranicu izvještaja? Omogućeno je sljedeće:

  • Transparentnost

  • Informisanje

  • Sudjelovanje

Izvještaji 2016. godine

? Izvještaj o promjenama na kapitalu 31.12.2016. godine

? Izvještaj o promjenama na kapitalu 31.12.2016. godine

? Note uz godišnji finansijski izvještaj za 2016. godinu

? Bilans tokova gotovine na dan 31.12.2016. godine

? Bilan uspjeha na dan 31.12.2016. godine

? Bilans stanja na dan 31.12.2016. godine

? Izvještaj o reviziji za 2016. godinu

? Godišnji izvještaj o poslovanju za 2016. godinu