Važnost izvještaja

Saznajte više o našim godišnjim izvještajima koji prate evoluciju naše usluge osiguranja kroz različite periode. Ovdje ćete pronaći informacije o našim poslovnim postignućima, inovacijama i fokusu na pružanju izuzetnih usluga. Vaša sigurnost i povjerenje su naš prioritet, a ovi izvještaji su način na koji dijelimo našu posvećenost s vama

Zašto je važno posjetiti našu stranicu izvještaja? Omogućeno je sljedeće:

  • Transparentnost

  • Informisanje

  • Sudjelovanje

Izvještaji 2014. godine

? Izvještaj komisije o popisu oštećenih i uništenih polisa osiguranja

? Bilans stanja 30.06.2014.

? Bilans tokova gotovine 30.06.2014. godine

? Bilans uspjeha 30.06.2014. godine

? Izvještaj o promjenama na kapitalu 30.06.2014. godine

? Izvještaj o promejnama na kapitalu 31.12.2014. godine

? Bilans uspjeha 31.12.2014. godine

? Bilans stanja 31.12.2014. godine

? Bilans tokova gotovine 31.12.2014. godine

? Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja za 2014. godinu

? Godišnji izvještaj o poslovanju za 2014. godinu

? Zabilješke uz bilans tokova gotovine 31.12.2014. godine

? Zabilješke uz bilans stanja 31.12.2014. godine

? Zabilješke uz bilans uspjeha 31.12.2014. godine

? Zabilješke uz kretanje kapitala 31.12.2014. godine