Osiguranje gostiju hotela, motela, kampova, banjskih liječilišta i slično

Pravna i fizička lica koja se bave turističkim uslugama, kao što su, na primjer, hoteli, moteli, kampovi, banjska liječilišta i slično, mogu ugovoriti osiguranje gostiju od posljedica nesrećnog slučaja.

Ugovor o osiguranju se zaključuje prema knjizi gostiju ili drugoj evidenciji koja je propisana i počinje da važi, za svakog pojedinačnog gosta, od momenta kada je isti uveden u propisanu evidenciju a traje do momenta kada je prema hotelskom ili nekom drugom redu to svojstvo izgubio.

Izaberite najbolje
za Vas

Omogućeno je


 • pokrivanje posljedica nesrećnih slučajeva,

 • ugovaranje prema evidenciji i

 • vremenski ograničena pokrivenost.

 • Važnost
  života

  Osiguranje ide iznad materijalnih dobara; to je investicija u sigurnost, omogućavajući vam da cijenite svaki trenutak znajući da ste zaštićeni.

 • Sačuvajte finansijski
  mir

  Osiguranje pruža finansijsku zaštitu u neočekivanim situacijama, čuvajući vaš budžet od nepredviđenih izdataka."

 • Obezbjedite
  sebe
  i bližnje

  Osiguranje je ključ zaštite vašeg zdravlja, imovine i najvažnijih ljudi u životu, pružajući vam mir i bezbrižnost.

Kontaktirajte nas

Ako želite bilo kakvu dodatnu informaciju, slobodno nas kontaktirajte. Naš tim stručnjaka posvećen je tome da vam pruži pomoć i pronađe najbolje opcije prema vašim potrebama.

  Osigurajte svoj mir

  Izaberite naše osiguranje