Pravna i fizička lica koja se bave prevozom putnika u javnom saobraćaju imaju zakonsku obavezu da osiguraju putnike od posljedica nesrećnog slučaja.

Dakle, ovaj vid osiguranja ugovara prevoznik, koji je obavezan i platiti premiju osiguranja.

Izaberite najbolje
za Vas

Ukoliko se ostvari nesrećan slučaj korisnik osiguranja – osiguranik (putnik) ima pravo na:


 • osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je uslijed nezgode nastupila smrt osiguranika ili

 • procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je uslijed nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet.

 • Važnost
  života

  Osiguranje ide iznad materijalnih dobara; to je investicija u sigurnost, omogućavajući vam da cijenite svaki trenutak znajući da ste zaštićeni.

 • Sačuvajte finansijski
  mir

  Osiguranje pruža finansijsku zaštitu u neočekivanim situacijama, čuvajući vaš budžet od nepredviđenih izdataka."

 • Obezbjedite
  sebe
  i bližnje

  Osiguranje je ključ zaštite vašeg zdravlja, imovine i najvažnijih ljudi u životu, pružajući vam mir i bezbrižnost.

Kontaktirajte nas

Ako želite bilo kakvu dodatnu informaciju, slobodno nas kontaktirajte. Naš tim stručnjaka posvećen je tome da vam pruži pomoć i pronađe najbolje opcije prema vašim potrebama.

  Osigurajte svoj mir

  Izaberite naše osiguranje