Osiguranje lica od nezgode

Osiguranjem od nezgode pokriveni su svi iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaji koji, djelujući uglavnom spolja, imaju za posljedicu njegovu smrt, invaliditet ili narušenje zdravlja.

Ovo osiguranje obezbjeđuje isplatu ugovorene sume u slučaju smrti osiguranika ili dijela ugovorene sume u slučaju trajnog umanjenja radne sposobnosti osiguranika.

Svako fizičko i pravno lice može ugovoriti osiguranje nezgode prema svojim željama i potrebama. Uslove osiguranja i visinu osiguranih suma sporazumno utvrđuju ugovarač osiguranja i osiguravač.

Izaberite najbolje
za Vas

Omogućava:


 • pokrivanje iznenadnih događaja

 • ispaltu u slučaju smrti

 • prilagođavanje svakom licu

 • Važnost
  života

  Osiguranje ide iznad materijalnih dobara; to je investicija u sigurnost, omogućavajući vam da cijenite svaki trenutak znajući da ste zaštićeni.

 • Sačuvajte finansijski
  mir

  Osiguranje pruža finansijsku zaštitu u neočekivanim situacijama, čuvajući vaš budžet od nepredviđenih izdataka."

 • Obezbjedite
  sebe
  i bližnje

  Osiguranje je ključ zaštite vašeg zdravlja, imovine i najvažnijih ljudi u životu, pružajući vam mir i bezbrižnost.

Kontaktirajte nas

Ako želite bilo kakvu dodatnu informaciju, slobodno nas kontaktirajte. Naš tim stručnjaka posvećen je tome da vam pruži pomoć i pronađe najbolje opcije prema vašim potrebama.

  Osigurajte svoj mir

  Izaberite naše osiguranje