Osiguranje objekata u izgradnjii

Od investicije se očekuje da što prije počne da ostvaruje svoju svrhu odnosno oplođavanje kapitala, te stoga treba učiniti sve da se investicioni radovi završe sa planiranim kvalitetom i što je najbitnije na vrijeme. Tokom građenja nekog objekta, uključeno je puno izvođača radova, mašina i materijala koji se tokom ove faze trebaju zaštiti, kao i sam objekat koji se gradi od različitih rizika.

Predmet osiguranja mogu biti:
Građevinski objekti, podrazumjevajući pod tim novogranje i rekonstrukcije (popravke, dogradnje, podgradnje i sl.),
Građevinski, zanatski, intalacioni material i sva oprema koja je namijenjena isključivo za ugradnju u osigurani objekat u izgradnji;
Građevinska oprema i pomoćni objekti koji su obuhvaćeni u predračunskoj vrijednosti objekta u izgradnji i služe za izgradnju građevinskog objekta.

Ako se posebno ugovori, osiguranjem se mogu obuhvatiti i:

Već postojeći objekti na kojima se obavljaju rekonstrukcije;
Dio objekta u izgradnji, odnosno pojedini građevinski i zanatski radovi koje je preuzeo izvođač radova;
Pomoćni građevinski materijal i alat u upotrebi;
Stvari radnika;
Poslovno-tehnička dokumentacija, itd.

Osigurane opasnosti mogu biti štete prouzrokovane uništenjem, oštećenjem ili nedostatkom osiguranih stvari zbog slijedećih osnovnih opasnosti:
Požara i udara groma, eksplozije, oluje, grada, manifestacija i demonstracija, izlivanja vode, mraza, snijega i leda, snježne lavine, kiše, odronjavanja i zarušavanja tla, slijeganja tla;
Građevinske nezgode;
Nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica,
Provalne krađe.

Izaberite najbolje
za Vas

Ako se posebno ugovori, pored osnovnih rizika, može se ugovoriti jedan ili više dopunskih rizika:


 • Poplava i bujica, visoka vode i podzemne vode;

 • Klizanje tla;

 • Odgovornost iz djelatnosti izvođača građevinskih radova;

 • Ugovorena odgovornost izvođača građevinskih radova u garantnom roku.

 • Važnost
  života

  Osiguranje ide iznad materijalnih dobara; to je investicija u sigurnost, omogućavajući vam da cijenite svaki trenutak znajući da ste zaštićeni.

 • Sačuvajte finansijski
  mir

  Osiguranje pruža finansijsku zaštitu u neočekivanim situacijama, čuvajući vaš budžet od nepredviđenih izdataka."

 • Obezbjedite
  sebe
  i bližnje

  Osiguranje je ključ zaštite vašeg zdravlja, imovine i najvažnijih ljudi u životu, pružajući vam mir i bezbrižnost.

Kontaktirajte nas

Ako želite bilo kakvu dodatnu informaciju, slobodno nas kontaktirajte. Naš tim stručnjaka posvećen je tome da vam pruži pomoć i pronađe najbolje opcije prema vašim potrebama.

  Osigurajte svoj mir

  Izaberite naše osiguranje