Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti

Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti pruža zaštitu od oštećenja ili uništenja do kojeg može doći uslijed nezgode u pogonu, uslijed nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica. Pod nezgodom u pogonu se podrazumijevaju svi događaji koji nastanu nepredviđeno i iznenada a u vezi su sa korišćenjem osigurane stvari.

U slučaju štete na osiguranim stvarima nadoknađuje se vrijednost osigurane stvari ukoliko je uništena, dok se u slučaju oštećenja nadoknađuju troškovi njene popravke.

Predmet osiguranja mogu biti:
mašine,
mašinski uređaji,
električni uređaji i njihovo punjenje, ukoliko je vrijednost punjenja sadržana u vrijednosti osigurane stvari,
aparati i instalacije zajedno sa postoljem, ležištem i temeljem, ukoliko je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti mašina.

Izaberite najbolje
za Vas

Ako se posebno ugovori predmet osiguranja mogu biti :


 • dalekovodi,

 • kablovski vodovi visokog napona,

 • gasovodi,

 • naftovod,i

 • vodovodna i kanalizaciona mreža,

 • instalacije centralnog grijanja i

 • elektronski računari.

 • Važnost
  života

  Osiguranje ide iznad materijalnih dobara; to je investicija u sigurnost, omogućavajući vam da cijenite svaki trenutak znajući da ste zaštićeni.

 • Sačuvajte finansijski
  mir

  Osiguranje pruža finansijsku zaštitu u neočekivanim situacijama, čuvajući vaš budžet od nepredviđenih izdataka."

 • Obezbjedite
  sebe
  i bližnje

  Osiguranje je ključ zaštite vašeg zdravlja, imovine i najvažnijih ljudi u životu, pružajući vam mir i bezbrižnost.

Kontaktirajte nas

Ako želite bilo kakvu dodatnu informaciju, slobodno nas kontaktirajte. Naš tim stručnjaka posvećen je tome da vam pruži pomoć i pronađe najbolje opcije prema vašim potrebama.

  Osigurajte svoj mir

  Izaberite naše osiguranje