www.neskovicosiguranje.com
   
  Osiguranje motornih vozila
  Osiguranje nezgode
  Osiguranje imovine
 
 

Arhiva   

   ŠTETE
    IZVJEŠTAJI
    PROPISI
    PRITUŽBE
 

Minimum potrebne dokumentacije prilikom prijave štete

Osiguranje autoodgovornosti

 • Obrazac: Prijava štete iz osnova autoodgovornosti (preuzmite fajl)
 • Zapisnik MUP-a o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode sa skicom lica mjesta nezgode i izjavama učesnika
 • Kopija saobraćajne dozvole oštećenog vozila
 • Kopija lične karte podnosioca prijave (oštećenog)
 • Zapisnik o oštećenju vozila (kod materijalnih šteta)
 • Kopija vozačke dozvole vozača oštećenog vozila
 • Kopija tekućeg računa na koji se vrši uplata
 • Ovlašćenje za naplatu štete (ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik vozila)
 • Medicinska dokumentacija (u slučaju nematerijalnih šteta)

NAPOMENE:
Osiguravač ima pravo da od osiguranika, ugovarača ili bilo kog pravnog ili fizičkog lica traži dodatnu dokumentaciju. Nemojte vršiti popravku vozila prije snimanja štete.

Kasko osiguranje

 • Obrazac: Prijava štete iz osnova kasko osiguranja (preuzmite fajl)
 • Zapisnik MUP-a o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode sa skicom lica mjesta nezgode i izjavama učesnika (ukoliko je šteta nastala u saobraćajnoj nezgodi)
 • Službena zabilješka MUP-a o okolnostima pod kojima je došlo do oštećenja vozila (ukoliko oštećenje nije nastalo u saobraćajnoj nesreći već uslijed: požara, eksplozije, krađe, objesti trećih lica i sl.)
 • Zapisnik o oštećenju vozila
 • Kopija saobraćajne dozvole oštećenog vozila
 • Kopija vozačke dozvole vozača oštećenog vozila
 • Kopija lične karte podnosioca prijave (oštećenog)
 • Kopija tekućeg računa na koji se vrši uplata
 • Ovlašćenje za naplatu štete (ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik vozila)

  U slučaju da je vozilo ukradeno neophodno je da dostavite i:
 • sve ključeve vozila
 • original saobraćajne dozvole
 • polisu osiguranja
 • potvrdu o prijavi MUP-u
 • kopiju lične karte podnosioca prijave (oštećenog)
 • potvrdu da vozilo nije nađeno u roku od 60 dana (naknadno se dostavlja)

  NAPOMENE:  Osiguravač ima pravo da od osiguranika, ugovarača ili bilo kog pravnog ili fizičkog lica traži dodatnu dokumentaciju. Nemojte vršiti popravku vozila prije snimanja štete.

Prijava štete iz osnova nezgode

 • Obrazac: Prijava štete iz osnova osiguranja nezgode (preuzmite fajl), koji će osiguranik detaljno popuniti, a poleđinu istog treba popuniti preduzeće u kome je osiguranik zaposlen uz potpis odgovornog radnika i ovjere pečatom
 • Medicinsku dokumentaciju od dana povrede do završetka liječenja
 • Dokaz o nastanku nesrećnog slučaja (prijava o povredi na radu, zapisnik MUP-a i dr., a u zavisnosti od vrste nesrećnog slučaja)
 • Kopija lične karte podnosioca prijave (oštećenog)
 • Ako je smrt nastupila od posljedica nesrećnog slučaja, potrebno je dostaviti zapisnik MUP-a, obdukcioni nalaz (ako je tražen), zapisnik o uviđaju istražnog sudije
 • Ako je smrt nastupila prirodnim putem potrebno je dostaviti: otpusnu listu (ako je smrt nastupila u bolnici), potvrdu o smrti (ako je smrt nastupila kod kuće), ako je smrt nastupila na javnom mestu ili osiguranik nađen sam kod kuće potrebno je dostaviti zapisnik MUP-a i obdukcioni nalaz, ako je tražena obdukcija
 • Izvod iz matične knjige umrlih

NAPOMENE: Riječ je o minimumu neophodne dokumentacije za prijem prijave štete, a u zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, osiguravač zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

Prijava štete iz osnova osiguranja imovine

NAPOMENA:  Za sve informacije oko potrebne dokumentacije uz prijavu štete iz osnova osiguranja imovine obratite se u odjeljenje šteta, u sjedištu Društva u Bijeljini, a s obzirom da se zbog raznovrsnosti imovinskih osiguranja razlikuje potrebna dokumentacija.

 


  Copyright © Nešković osiguranje a.d. Bijeljina - 2007
Sva prava zadržana
Hosted & Created by itMedia