www.neskovicosiguranje.com
   
  Osiguranje motornih vozila
  Osiguranje nezgode
  Osiguranje imovine
 
 

Arhiva   

   ŠTETE
    IZVJEŠTAJI
    PROPISI
    PRITUŽBE
 

Djelatnosti
Osnovne informacije   ι   Istorijat   ι   Djelatnost   ι   Organizaciona struktura

Osnovna djelatnost kompanije "NEŠKOVIĆ OSIGURANJE" AD jeste pružanje različitih vidova osiguranja:

1. Osiguranje motornih vozila

 • osiguranje od auto-odgovornosti
 • kasko osiguranje vozila.

2. Osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja – nezgode

 • obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu,
 • osiguranje autonezgode,
 • kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih radnika,
 • kolektivno osiguranje zaposlenih radnika,
 • osiguranje učenika i studenata,
 • osiguranje gostiju hotela, motela, kampova, banjskih liječilišta i slično,
 • osiguranje članova sportskih organizacija,
 • porodično osiguranje…

3. Osiguranje imovine

 • osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti,
 • osiguranje od loma mašina i nekih drugih opasnosti,
 • osiguranje od provalne krađe i razbojništva,
 • osiguranje stakla od loma,
 • osiguranje stvari domaćinstva,
 • osiguranje objakata u izgradnji i montaži,
 • osiguranje usled prekida rada (šomažno osiguranje), gubitak dohotka, nadoknada ličnih zarada i sl.
 • osiguranje odgovornosti iz djelatnosti,
 • osiguranje usjeva i plodova,
 • osiguranje životinja,
 • osiguranje robe u domaćem i međunarodnom transportu.

"NEŠKOVIĆ OSIGURANJE" AD kroz poslovnu saradnju sa preduzećem "NEŠKOVIĆ" DOO obezbjeđuje i:
 • provjeru ispravnosti Vašeg vozila na tehničkim pregledima lociranim širom Republike Srpske,
 • licence "A" "B" "C" i "D" za motorna vozila,
 • usluge baždarenja i popravke tahografa,
 • zaključivanje ugovora o kupoprodaji motornih vozila,
 • posredovanje u lizingu.
 


  Copyright © Nešković osiguranje a.d. Bijeljina - 2007
Sva prava zadržana
Hosted & Created by itMedia