www.neskovicosiguranje.com
   
  Osiguranje motornih vozila
  Osiguranje nezgode
  Osiguranje imovine
 
 

Arhiva   

   ŠTETE
    IZVJEŠTAJI
    PROPISI
    PRITUŽBE
 

Istorijat
Osnovne informacije ι Istorijat ι Djelatnost ι Organizaciona struktura

Organizacija za osiguranje "NEŠKOVIĆ" DD, sa sjedištem u Bijeljini, osnovana je u februaru 1997. godine.

U martu 2002. godine izvršena je promjene naziva i od tada ista posluje pod nazivom Akcionarsko Društvo za osiguranje "NEŠKOVIĆ OSIGURANJE" p.o., sa sjedištem u Bijeljini, Sremska br. 3.

Od momenta osnivanja pa sve do danas u kreiranju poslovne politike Društva polazi se od:
  • obezbjeđenja visokog kvaliteta usluga osiguranja,
  • sigurne zaštite osiguranika,
  • sigurnosti, solventnosti i stabilnosti poslovanja,
  • profesionalnosti i stručnosti u radu,
  • primjene novih trendova i dostignuća u osiguranju,
  • principa stalnog ulaganja u razvoj djelatnosti osiguranja,
  • obezbjeđenja visokih pozicija na tržištu osiguranja,
  • primjene načela zakonitosti i pravila struke osiguranja…

Imajući u vidu da organizacija predstavlja veoma značajan aspekt rasta i razvoja preduzeća NEŠKOVIĆ OSIGURANJE AD je od samog početka poslovanja mnogo pažnje davalo organizaciji, odnosno organizacionoj strukturi društva, njenom funkcionisanju i neprestanom poboljšanju i prilagođavanju izmijenjenim tržišnim okolnostima.

Društvo je osnovano kao akcionarsko društvo, dakle sa načinom upravljanja koji je karakterističan akcionarskim društvima i koji obuhvata sva pitanja povezana sa interaktivnim ponašanjem top menadžmenta, vlasnika (akcionara), upravnog odbora i ostalih stejkholdera.

Centralno mjesto u tim interakcijama pripada upravnom odboru, uslijed njegove izvorno definisane odgovornosti upravljanja u interesu vlasnika.

Zahvaljujući takvoj poslovnoj politici već u prvoj deceniji poslovanja "NEŠKOVIĆ OSIGURANJE" AD izraslo je u modernu kompaniju sa preko 30 poslovnih jedinica, preko 50 zaposlenih i preko 100 angažovanih posrednika u poslovima osiguranja.

Poslovne jedinice i prodajna mjesta NEŠKOVIĆ OSIGURANJA locirani su širom RS i zahvaljujući tome obezbjeđena je snažna poslovna mreža koja se iz godine u godinu usavršava, i to kako raznovrsnošću i kvalitetom ponuđenih usluga, tako i razvojem informacionog sistema.

 


  Copyright © Nešković osiguranje a.d. Bijeljina - 2007
Sva prava zadržana
Hosted & Created by itMedia